Day Care Vrtić – Sovina kućica

Vrtić Sovina kućica

Novootvoreni vrtić u naselju Belvil na Novom Beogradu. Funkcionišemo po principu Day Care Centra za decu, vaspitno-obrazovnog modela koji se u svetu pokazao kao jedan od najfleksibilnijih i najpodsticajnijih oblika rada sa decom ranih uzrasta i kao izrazito pozitivan primer podrške porodicama sa malom decom, sa naglašenim individualnim pristupom u radu. Ono što razlikuje Day Care od standardnog predškolskog modela vaspitno-obrazovnog rada sa decom jeste manja uniformnost u vaspitno-obrazovnom programu, kao i veća fleksibilnost i otvorenost u saradnji sa porodicama, što otvara mogućnost da stručno osoblje u vrtiću svakom detetu pristupi na neposredan i individualan način u atmosferi koja poseduje više “domaći” tj. porodičan kontekst od klasičnog institucionalno organizovanog vaspitanja i obrazovanja u ustanovama.

Adresa:
Naselje Belville, zgrada „Krin“, Đorđa Stanojevića 11b/4, Beograd

Kontakt:
Mob: 060 / 01 66 500