HOP – House Of Play – Kako se razvija samopouzdanje kod dece

HOP – House Of Play

Kako se razvija samopouzdanje kod dece

*pazite šta govorite i radite
*budite pozitivni uzor
*prepoznaje i preusmerite pogrešna uverenja
*budite spontani i nežno sa svojom decom
*stvorite toplo porodično okruženje
*uključite dete u konstruktivne aktivnosti

Adresa:
Marka Oreškovića 1, Beograd

Kontakt:
Mob: 063 / 70 70 447