„KOFER TEATAR“

„Kofer Teatar“ je nastao 1999. godine i predstavlja spoj animatora i profesionalnih glumaca.

Do te fuzije je došlo iz potrebe da se maksimalno proširi spektar aktivnosti vezanih za zabavu dece.

Time smo, kroz zabavne sadržaje, ponudili deci i brojne edukativne elemente koji, kada se prezentuju na takav način, imaju dublji i dugotrajniji uticaj.

Rođendani

Animacija dece na rođendanima je prilagođena uzrastu, i to:
– za decu od 4 do 8 godina: interaktivna predstava – kostimirana predstava sa aktivnim učestvovanjem dece i delimičnim kreiranjem priče (Indijanci, princ, dvorska luda, Ana Banana, mornar, gusar… ).
– za decu od 8 do 12 godina: takmičarske igre – pojedinačne, grupne, intelektualne (pitalice, kvizovi, asocijacije), sportske (poligoni i sl.), muzičke (igre uz muziku, pevanje,ples, karaoke).

Foto album

Adresa:

Kontakt
Mob: 065 / 21 62 284

Email:
koferteatar@yahoo.com

www:
koferteatar.webs.com