LOGOPEDSKI CENTAR „MOJA PRVA REČ“

Logopedski centar Prva reč je novootvoreni centar u Zemunu koji je nastao kao plod dugogodišnjeg iskustva u radu sa decom najrazličitijih poremećaja verbalne komunikacije. U prijatnom ambijentu našeg centra dostupna je stručna i precizna dijagnostika govorno jezičkih poremećaja upotrebom standardizovanih testova i protokola.

Zahvaljujući dodatnom obrazovanju kroz mnoštvo stručnih edukacija iz oblasti razvojne patologije verbalne komunikacije, oštećenja sluha i kohlearni implant, disleksije, disgrafije, autizma, mucanja i druge pervazivne, gnosogene i psihogene patologije verbalne komunikacije, u mogućnosti smo da na sveobuhvatan način sagledamo određeni poremećaj.

Jedan od prioriteta u našem radu jeste prevencija razvoja govorno-jezičkih poremećaja. U tom cilju, logopedski centar Prva reč organizuje savetovalište za trudnice i porodilje, kao i jezičke radionice za svu decu različitih uzrasta.

Kroz ovaj rad mi unapređujemo govorno jezički razvoj naše dece sa pozitivnim uticajem na kognitivni, emocionalni i socijalni razvoj ličnosti. Cilj nam je rana dijagnostika poremećaja koju postižemo kroz sistematske preglede logopeda sa dve, četiri i šest godina života.

Polazeći od ideje da je svaka osoba individua za sebe, temeljno pristupamo izradi plana rehabilitacije, a sam tretman je zasnovan na principima postupnosti i prilagođenosti svakom detetu, zavisno od njegovih sposobnosti, interesovanja i mogućnosti.

U našem radu koristimo savremenu logopedsku opremu za digitalno procesiranje zvuka (Beringer set) u cilju što boljeg i bržeg oporavka jezičkih funkcija. Takođe, zadržali smo i sve proverene metode rada u logopediji, uz upotrebu adekvatnog didaktičkog materijala.

Naš rad je sveobuhvatan, tako da pored direktnog tretmana određene funkcije, uključujemo i stimulaciju motorike, pažnje i socijalnih veština potrebnih za uspešno funkcionisanje u savremenom društvu.

Adresa:
Kapetana Radiča Petrovića 12,

(Karađorđevtrg) Zemun

Kontakt
Mob: 063 / 185 50 45

Email:

www:
facebook.com/MOJA PRVA REČ