LOGOPEDSKI KABINET „LOGOEDUKATIVA“

LogoEdukativa je logopedski kabinet, osnovan sa ciljem pružanja prevencije, dijagnostike, savetovanja i tretmana govorno-jezičkih poremećaja kod dece mlađeg, predškolskog i školskog uzrasta. Na osnovu opsežne opservacije i procene govorno-jezičkih sposobnosti, naš stručni tim će osmisliti i sprovesti kompletan logopedski tretman.

Osim logopedskog tretmana, u našem kabinetu možete dobiti savete i pomoć defektologa-oligofrenologa, kao i savete na polju porodične psihoterapije.

Logopedu je potrebno javiti se ukoliko Vaše dete:
– Ne izgovori prvu reč oko prve godine
– Ne reaguje na zvuk i ne odaziva se na svoje ime
– Ne zadržava pogled
– Odsutan je osmeh u prisustvu majke
– Ne uspostavlja adekvatnu emocionalnu i socijalnu interakciju sa drugim ljudima
– Ne traži stvari gestom i u slučaju oduzimanja istih vrišti ili se povlači tokom igre
– Ne razume jednostavne naloge na uzrastu od godinu i po dana
– Ne izgovara frazu od dve reči na uzrastu od 2 godine
– Nema kompletnu rečenicu na uzrastu od 3 godine
– Ima siromašan fond reči u odnosu na vršnjake
– Nepravilno izgovara glasove – muca
– Ima kratkotrajnu pažnju
– Ima poteškoća u savladavanju tehnika čitanja, pisanja i računanja

U kabinetu LogoEdukativa pomažemo u savladavanju sledećih jezičko-govornih poremećaja:
• Nepravilan izgovor glasova
• Nerazvijen govor ili nedovoljno razvijen govor u odnosu na vršnjake
• Siromašan fond reči u odnosu na uzrast
• Teškoće pri usvajanju gramatičkih kategorija
• Usporen psihomotorni razvoj
• Teškoće u savladavanju tehnika čitanja i pisanja
• Poremećaj ritma i tempa govora
• Teškoće pamćenja, pažnje i koncentracije
• Pomoć u savladavanju veština neophodnih za upis u školu

Kroz rad sa decom poštujemo ličnost i senzibilitet svakog deteta, te shodno tome organizujemo i sprovodimo odgovarajući tretman.. Logopedske vežbe se odvijaju kroz individualni i grupni tretman i prilagođene su ih potrebama i mogućnostima deteta. Sama terapija i uspešnost tretmana zavise od stepena poremećaja, starosti deteta, tj. uzrasta u kome je otkriven problem, ali i rada i truda koji se odigravaju van prostorija kabineta. Stoga, mi pružamo podršku detetu i roditeljima, nastojeći da izgradimo jedan krug poverenja i saradnje. Jer, roditelj je pored terapeuta, važan saradnik u prevladavanju komunikativnih problema deteta.

Naše iskustvo, posvećenost terapeuta, strpljenje i profesionalnost u poslu, omogućavaju nam da po mnogim pitanjima izađemo u susret roditeljima dece sa poteškoćama u razvoju. Kroz stručan pristup, stimulacijom celokupnog potencijala razvoja deteta i uz prijatnu atmosferu, postižemo željene rezultate.

Radno vreme:
ponedeljak – petak od 13-20h

Adresa:
Mirijevski venac 7, Beograd

Kontakt
Mob: 063 / 438 775

Email:
logoedukativa@gmail.com

www:
facebook.com/logoedukativa