MAĐIONIČAR BOLE

Moje predstave ostavljaju jak i pozitivan utisak na publiku, a deca su moja najbolja publika.

Rođendani i dečija slavlja su pravo mesto za moje predstave.

Adresa:
Beograd

Kontakt

Email:

www:
facebook.com/BOLE-Mađioničar