Pravila i uslovi

Pravila i uslovi korišćenja portala Decijiputokaz.com

 

Korisnik usluga portala Decijiputokaz.com pročitao je i u svemu je saglasan sa sledećim:

1. Besplatne usluge

Decijiputokaz.com pruža usluge besplatnog klasifikovanog objavljivanja komercijalnih poruka - oglasa kao u skladu sa definicijama iz člana 2. Zakona o oglašavanju Republike Srbije i člana 3. stav 8. Zakona o elektronskoj trgovini Republike Srbije.

 

2. Plaćene usluge

Decijiputokaz.com pruža plaćene usluge:

 • Promocije besplatno postavljenih komercijalnih poruka - oglasa a sa ciljem povećanja njihove vidljivosti i posećenosti
 • Usluge reklamiranja putem banera. Decijiputokaz.com zadržava pravo da bez najave menja cene svojih plaćenih usluga u skladu sa svojom poslovnom politikom.

 

3.Registracija i oglašavanje od strane korisnika usluga

Za korišćenje usluga Decijiputokaz.com neophodna je registracija koja je besplatna. Registracija se obavlja prijavom na sistem Decijiputokaz.com tako što korisnik usluga unese e-mail adresu i lozinku a zatim klikne na link potvrde u registracionom e-mailu koji je dobio od Decijiputokaz.com.

Registrovani i ulogovani korisnik usluga može postavljati komercijalne poruke i/ili koristiti sistem elektronskih poruka za kontakt sa drugim korisnicima usluga.

Korisnik usluga može imati samo jedan registrovani nalog.

Registrovani korisnik usluga koji je postavio komercijalnu poruku - oglas, ima sva prava i obaveze proistekle iz Zakona o oglašavanju Republike Srbije.

Za oglašavanje na Decijiputoaz.com, po članu 45. Zakona o oglašavanju Republike Srbije, neophodna je identifikacija oglašivača. Registrovani korisnik usluga ne mora uneti lične podatke sa kojim se identifikuje, ali u tom slučaju ne može postaviti komercijlanu poruku - oglas.

Registrovani korisnik usluga prihvata mogućnost kontakta na e-mail ili na broj telefona: u cilju realizacije prodaje ili kupovine iz oglasa, kao i kontakta u vezi sa pomoći ili bilo kojim promotivnim sadržajem od strane Decijiputokaz.com. Korisnik usluga prihvata da će sadržaj njegove komercijalne poruke - oglasa - predati tekst sa slikama i njegov kontakt telefon, biti objavljeni na Internet stranicama Decijiputokaz.com, kao i po mogućstvu na Facebook stranici Decijiputokaz.com, te da će kao takav biti javno dostupan svima na Internetu.

Komercijalne poruke - oglasi (uključujući i one koji koriste usluge plaćene promocije) moraju biti u skladu sa Zakonom o oglašavanju Republike Srbije i Zakonom o autorskom i srodnim pravima. Svaki oglas koji nije u skladu sa Zakonom o oglašavanju i Zakonom o autorskim i srodnim pravima biće obrisan sa Decijiputokaz.com uz obaveštenje oglašivaču.

 

4. Zabranjeno oglašavanje

Korisnici usluga moraju poštovati sledeće zabrane:

 • Zabranjeno je oglašavati se suprotono odredbama Zakona o oglašavanju Republike Srbije.
 • Zabranjeno je oglašavati: neistinito i lažno, dovoditi nekog u zabludu i na način na koji se neko vređa, nekome nanosi šteta ili koristi nečija lakovernost.
 • Zabranjeno je oglašavanje: piratskih kopija proizvoda, Internet naloga (kao i digitalne distribucije i nabavke igara i drugih virtualnih dobara), medicinskih ili medicinsko alternativnih postupaka i metoda, nadrilekarstva, opojnih droga i njihovog korišćenja, oružja i municije, uključujući kopije, startne pištolje i vazdušno oružje, duvana i duvanskih proizvoda (uključujući i elektronske cigarete) i njihovog konzumiranja, alkoholnih pića (sem piva i vina) i njihovog konzumiranja.
 • Zabranjeno je oglašavanje prostitucije i pornografskih sadržaja, kao i igara na sreću.
 • Zabranjeno je oglašavanje preprodaje ulaznica za bioskope, sportske i druge priredbe.
 • Zabranjeno je oglašavanje u formi javnog obraćanja ili proglasa.
 • Zabranjeno je oglašavanje sredstava za lečenje.
 • Zabranjeno je oglašavanje anaboličkih stereoida i sredstava za potenciju.
 • Zabranjeno je oglašavanje sprejeva za samoodbranu i paralisanje.
 • Fizičkim licima je zabranjeno oglašavanje potpuno novih stvari, s obzirom da je za to neophodna registracija pravnog lica ili preduzetnika ("svojstvo trgovca", po Zakonu o trgovini).

 

5. Zabranjene radnje prilikom oglašavanja

Prilikom postavljanja oglasa korisnici usluga moraju poštovati sledeće zabrane:

 • Zabranjeno je ponoviti više puta identičan ili sličan oglas (spamovanje). Slični oglasi su oni koji imaju isti predmet prodaje.
 • Zabranjeno je ubacivanje URL linka firme, webshopa ili drugog sajta (pogotovu konkurentskog ili sajta koji promoviše "zaradu preko Interneta"), u svrhu reklame.
 • Zabranjeno je postavljanje slika koje nisu samo fotografije proizvoda već sadrže grafičku obradu radi isticanja, logotip firmi i drugih Internet portala kao i fotografije osoba.
 • Zabranjeno je unositi specijalne grafičke karaktere u naslov ili opis oglasa sa ciljem isticanja oglasa.
 • Zabranjeno je unositi tekstove koji nisu u vezi sa predmetom oglašavanja (npr. komentari, poezija, citati, tagovi radi bolje posećenosti i slično).
 • Zabranjeno je učestalo postavljanje i brisanje oglasa radi dominacije na prvim stranicama grupa ili kategorija - pravilo fer korišćenja besplatnog korišćenja usluga. Učestalim se smatra češće od jednom u 3 dana.
 • Zabranjeno je namerno postavljanje oglasa u pogrešnim odnosno neprikladnim kategorijama i grupama.

 

6. Trgovina između korisnika

Decijiputokaz.com ne posreduje u trgovini između korisnika usluga. Svaka trgovina ili razmena između korisnika usluga Decijiputokaz.com je na sopstveni rizik i Decijiputokaz.com, niti njegov vlasnik, neće snositi nikakvu odgovornost za eventualnu štetu nastalu prilikom bilo kakvih transakcija između korisnika usluga. Korisnici usluga se u svakom slučaju pozivaju na oprez prilikom međusobne trgovine.

 

7. Prikupljanje i obrada podataka

Prikupljanje i obrada podataka od strane Decijiputokaz.com se obavlja u skladu sa sledećim:

 • Decijiputokaz.com od svojih registrovanih korisnika usluga - oglašivača prikuplja lične podatke odnosno podatke firme, ako su u pitanju pravna lica.
 • Svrha, odnosno obaveza prikupljanja ličnih podataka radi identifikacije uređena je Zakonom o oglašavanju Republike Srbije, član 45. Svrha prikupljanja podataka je takođe i sprečavanje zloupotreba u oglašavanju kao i interna obrada podataka u cilju generisanja demografskih izveštaja.
 • Prikupljeni podaci se skladište u bazi podataka Decijiputokaz.com i koriste se za ostvarivanje, odnosno kontrolu bezbednog oglašavanja na Decijiputokaz.com. Lični podaci oglašivača se čuvaju 1 godinu od dana poslednjeg objavljivanja njegovog oglasa.
 • Davanje ličnih podataka za identifikaciju je dobrovoljno. Registrovani korisnik koji ne želi da unese svoje podatke to i ne mora, ali u tom slučaju ne može postaviti oglas na Decijiputokaz.com. Takav korisnik i dalje može koristiti ostale usluge Decijiputokaz.com kao što je komunikacija sa oglašivačima. U slučaju da korisnik usluga želi da postavi oglas na Decijiputokaz.com, onda je po sili Zakona o oglašavanju, član 45, obavezan da dostavi svoje podatke portalu Decijiputokaz.com kako bi se korisnik identifikovao. Ti podaci moraju biti istiniti.
 • Korisnik usluga koji je uneo svoje podatke prilikom postavljanja oglasa, ima pravo da svoje podatke opozove. Zahtevom administraciji njegov nalog se prebacuje u neaktivno stanje, a svi podaci iz deklaracije takvog korisnika se brišu 31. dana u odnosu na dan poslednjeg objavljivanja bilo kog njegovog oglasa. Takav korisnik više ne može koristiti usluge Decijiputokaz.com.
 • Prilikom promene podataka, korisnik usluga koji je uneo svoje podatke, ima obavezu da prilikom sledećeg postavljanja oglasa svoje podatke ažurira.
 • U slučaju nedozvoljene obrade korisnici usluga imaju prava na zaštitu podataka o ličnosti, kao i drugih prava koja im po zakonu pripadaju.

 

8. Sankcije zbog kršenja pravila i uslova

Za bilo koje kršenje pravila i uslova korišćenja Decijiputokaz.com, ili nepoštovanje zabrana ili kršenje zakona od strane korisnika usluga, moguće je izricanje opomene, privremene i trajne blokade naloga za korišćenje usluga Decijiputokaz.com. Po pravilu, a u zavisnosti od težine prekršaja, administracija Decijiputokaz.com najpre izriče meru opomene, a zatim privremene i trajne blokade naloga. Korisnici usluga čiji je nalog privremeno ili trajno blokiran nemaju prava ni na kakvu nadokandu štete zbog toga što za vreme trajanja blokade naloga nisu mogli da koriste usluge Decijiputokaz.com.

Sankcije se mogu primeniti i u slučajevima kada nije došlo do kršenja pravila i uslova, i to u cilju sprečavanja nastajanja štete ili kada usled određenog činjenja ili nečinjenja od strane korisnika usluga dolazi do otežavanja rada portala Decijiputokaz.com.

 

9. Isključenje odgovornosti

Decijiputokaz.com isključuje sopstvenu odgovornost u skladu sa sledećim članovima Zakona o elektronskoj trgovini Republike Srbije:

 • U skladu sa članom 16. Zakona o elektronskoj trgovini Republike Srbije, Decijiputokaz.com nije odgovoran za sadržaj elektronskih poruka koje korisnici razmenjuju koristeći sistem za poruke Decijiputokaz.com.
 • U skladu sa članovima 17. i 18. Zakona o elektronskoj trgovini Republike Srbije, Decijiputokaz.com nije odgovoran za sadržaj podataka skladištenih u bazi podataka i/ili objavljenih na Decijiputokaz.com.
 • U skladu sa članom 19. Zakona o elektronskoj trgovini Republike Srbije, Decijiputokaz.com nije odgovoran za sadržaj na drugim portalima u slučaju kada korisnici usluga u svojim komercijalnim porukama ili elektronskim porukama umeću linkove koji vode ka tim drugim portalima.
 • U skladu sa članom 20. Zakona o elektronskoj trgovini Republike Srbije, Decijiputokaz.com nije dužan da pregleda podatke koje je skladištio, preneo ili učinio dostupnim odnosno da ispituje okolnosti koje bi upućivale na nedopustivo delovanje korisnika usluga.

 

10. Zaštita privatnosti

Neobjavljeni lični podaci registrovanih korisnika usluga neće biti dostupni trećim licima i biće tretirani u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije. Izuzetak predstavlja zahtev istražnih organa Republike Srbije, u kom slučaju je Decijiputokaz.com obavezan da raspoložive podatke o korisniku usluga dostavi istražom organu (Tužilaštvo, MUP) na njegov pisani zahtev sa navedenim pravnim osnovom.

Neobjavljeni lični podaci registrovanih korisnika su enkriptovani 128-bitnom AES enkripcijom što je jedan od najjačih, u svetu primenjenih, metoda za zaštitu podataka.