Škola igre Ašhen Ataljanc

The mediore teachers tells,
The good teacher explains,
The superior teacher demonstrate,
The great teacher inspires.

William Artur Ward

Škola igre Ašhen Ataljanc predstavlja i donosi potpuno novo poimanje igračke umetnosti kod nas.
I, svakako, ne samo klasičnog baleta koji je osnova i stožer svih igračkih tehnika, ali koji se danas, u 21. veku, neverovatno prepliće sa svim savremenim stilovima ovog Novog doba. To je jedini način da dobijemo vrhunske, visoko obrazovane i tehnički savršeno pripremljene igrače – građane sveta!

Pre svega, u ovoj školi predaju visoko obrazovani stručni kadrovi koji svoje bogato profesionalno iskustvo prenose mladima, budućim umetnicima, ne samo klasičnog baleta, već i svih savremenih vidova umetničke igre, a bez kojih se više ne može zamisliti ni jedna igračka trupa, niti pozorište u svetu.

Umetnička igra je umetnost koja se ne uči iz knjiga i skripti. To je umetnost koja se prenosi „s kolena na koleno“ i jedino se na taj način stvaraju novi vrhunski igrači. Ne postoji drugi način. Zbog toga je beskrajno važno i jedino moguće da se mlade, buduće snage i nosioci vrhunske Umetnosti Igre obrazuju uz najbolje, iskusne pedagoge!

Znači, ova škola odgaja igračke kadrove širokog spektra znanja i umeća, koji vladaju svim stilovima i mogu da odgovore svim zahtevima bilo kog pozorišta ili trupe u svetu, i mogu da nađu svoje mesto pod suncem na ma kom delu zemaljske kugle.

Foto album

Adresa:
Kozjačka 3 – 5, Beograd

Kontakt
Mob: 060 / 59 59 586

Email:
office@skolaigre.com

www:
skolaigre.com