ŠKOLICA PROGRAMIRANJA „SMILECODE”

Udruženje za edukaciju i razvoj informacionih tehnologija „SmileCode” je humanitarno, nestranačko, nevladino i neprofitno udruženje osnovano 12.08.2014. godine u Jagodini.

Naše udruženje se bavi pružanjem edukacije u oblasti kompjuterskih nauka deci, odraslima i osobama sa posebnim potrebama, kroz humanitarni rad, kao i unapređenjem i razvojem softvera u oblasti informacionih tehnologija.

Smile školica programiranja predstavlja prvi veliki projekat udruženja SmileCode. Školica je počela sa radom 2014. godine, u Jagodini, a u 2017. godini, otvorena je i školica u Beogradu. Glavni razlog za pokretanje školice jeste želja udruženja SmileCode da, kroz mentorski rad u malim grupama, pripremi decu školskog uzrasta za rad sa novim tehnologijama.

Nastavni plan i program Smile školice programiranja je najpre podrazumevao jednogodišnju obuku. Tokom tog perioda, deca su sticala znanja iz oblasti osnova rada na računaru, bezbednosti na internetu, rada u MS Office paketu, grafičkog dizajna, 3D modeliranja, video produkcije, web dizajna, i programiranja igara.

Zbog dobre reakcije dece i roditelja, uvedena su još dva nivoa obuke. Prvi napredni nivo obuhvata obuku za kreiranje sajtova korišćenjem WordPress tehnologije, naprednu video produkciju i filmske efekte, programiranje Android aplikacija, i programiranje 3D igara u programskom editoru Unity.

Drugi napredni nivo obuhvata profesionalnu obuku za razvoj web aplikacija i rad sa sledećim tehnologijama i programskim jezicima: JavaScript, MySQL, PHP, Bootstrap, jQuery, C#.

Od samog osnivanja, Smile školica programiranja je pored redovne, održavala i besplatnu promotivnu školicu programiranja, kao i besplatne radionice za sve zainteresovane bivše učenike Smile školice. Promotivne školice i radionice se održavaju tokom zimskog i letnjeg raspusta.

Do trenutka pisanja ovog teksta, udruženje je kroz Smile školicu obučilo preko 500 dečaka i devojčica.

 

BESPLATNA promo školica programiranja “Smile” na Novom Beogradu

Nastavljamo upis u promotivnu besplatnu školicu programiranja Smile na Novom Beogradu koja je otvorena početkom marta 2017. Period trajanja je mesec dana.

 

Uslovi za upis:

  • uzrast dece od 6 – 14 godina
  • obavezno je prisustvo na svakom času
  • dete mora znati sva slova latiničnog pisma
  • mesta se dodeljuju po prioritetu ko se prvi prijavi
  • pristojno ponašanje i neometanje nastave je nužan preduslov
  • dete mora poznavati osnovni rad na računaru (dakle ne na smartfonu ili tabletu, već desktop/laptop računaru)

Nastavljamo sa proverenom praksom rada sa manjim grupama od po desetoro dece.

Pozivamo sve roditelje koji žele da svoju decu usmere na pravi put i steknu znanje za budućnost, da se prijave za PROMOTIVNU BESPLATNU školicu programiranja u Beogradu. Tokom tog perioda deca će se upoznati sa nekim od oblasti koje uče u godišnjoj školici: bezbednost na internetu, obrada fotografija, 3D modeliranje i izrada animacija, video produkcija, web dizajn, programiranje igara, i rad sa LEGO robotima.

Vaše dete možete prijaviti putem formulara na ovoj strani. Naši predavači su spremni da dočekaju polaznike PROMOTIVNE BESPLATNE školice programiranja “Smile” u Beogradu. Očekujemo vas!

Foto album

Adresa:
Narodnih heroja 3, Beograd
Kozaračka 4, Jagodina

Kontakt
Tel: 035 / 245 945
Mob: 063 /627 987

Email:
info@smilecode.org

www:
smilecode.org