ŠKOLICA SPORTA „POKRET ZA OKRET“

Ciljevi Školice Sporta

– Pravilan razvoj dece kroz igru, sport, muziku
– Preventiva od deformiteta kičme, nogu i stopala
– Rana dijagnostika
– Unapređenje zdravlja dece
– Razvoj motoričkih sposobnosti
– Razvoj intelektualnih sposobnosti
– Selekcija dece u sportske klubove
– Otkrivanje, vođenje i praćenje talentovane dece
– Sociološki razvoj dece
– Poboljšanje emotivnog i psihološkog stanja dece
– Stvaranje punovredne, sposobne, zdrave ličnosti deteta
– Unapređenje pedagoškog rada sa decom
– Usavršavanje i edukacija kadrova u radu sa decom

Da bi pravilno razvilo telo, razvilo motoričke sposobnosti, motorički obrazovalo, uspelo u budućnosti u vrhunskom sportu, neophodno je da se dete do desete godine razvija kroz bazične sportove i ovakav sveobuhvatan vid sportskog obrazovanja.

ŠKOLICA SPORTA postiže brojne rezultate kao plodove svog sistema rada, a najznačajniji su:
– omasovljavanje fizičke aktivnosti među decom i roditeljima (porodicom kao osnovnom društvenom ćelijom)
– pružanje kvalitetnog stručnog rada
– poboljšanje posturalnog statusa i pozitivan uticaj na razvoj motoričkih sposobnosti i sportske obrazovanosti kod dece
– pružanje povratne informacije roditeljima i društvu o današnjem telesnom i motoričkom razvoju dece, otkrivanju uzroka problema i pripremom konkretnih akcija
– selekcija sportski obrazovane dece u sportske klubove u kojima mogu postići vrhunski sportski rezultat.

ŠKOLICA SPORTA svojim sistemom omogućava veliki broj direktnih ali i veliki broj indirektnih rezultata kao plodova svog rada.

Foto album

Adresa:
Mihajla Pupina 11, Beograd

Kontakt
Mob: 060 / 64 99 605
Mob: 064 / 64 99 621

Email:
office@pokretzaokret.rs

www:
pokretzaokret.rs