ŠKOLICA SPORTA „STEPA“

OSNOVNI PROGRAM predstavlja dva treninga nedeljno u sali. Treninzi u sali su usmereni na razvoj svih motoričkih sposobnosti kod dece sa posebnim akcentom na razvoju sposobnosti koje su senzitivne u njihovom uzrastu. Najčešći elementi zastupljeni u treninzima su elementarni oblici kretanja (hodanje, trčanje, skakanje, puzenje, penjanje, višenje), motorički poligoni, stanice za obuku i učenje motoričkih veština i motoričke igre. Preventivno-korektivna gimnastika je sa 30% sadržaja implementirana u okviru osnovnog programa.

DODATNI PROGRAM je škola plivanja, koja se organizuje kao treći čas nedeljno. Akcenat na treninzima plivanja kod početnika je da se dete kroz igru što pre oslobodi u vodi i da što pre propliva. Kod naprednije dece se radi na učenju i usavršavanju već usvojenih tehnika plivanja.

SPORTSKI KAMPOVI su sastavni deo aktivnosti Školice sporta STEPA, gde se sportski treninzi i dodatne aktivnosti sprovode u prirodi. Kampovi se sprovode u letnjim i zimskim mesecima na atraktivnim lokacijama u Srbiji.

TRAJANJE TRENINGA za stariju uzrasnu gupu (od 5 do 9 godina) je 60 minuta, dok za mlađu uzrasnu grupu (od 3 do 5 godina) treninzi traju po 45 minuta.

VELIČINA GRUPE I BROJ DECE je različit na različitim lokacijama, a zavisi od veličine sale i bazena gde se trenira. Sa decom uvek rade minimalno dva trenera, a maksimalan broj dece po jednom treneru je 7.

Sve aktivnosti se izvode kroz IGRU!

Foto album

Adresa:
Naselje Stepa Stepanović – OŠ „Danilo Kiš“, Beograd

Kontakt
Mob: 064 31 16 033

Email:

www:
skolicasporta.com