Šta da očekujete na prvom pregledu kod logopeda?

LOGOPEDSKI KABINET „LOGOEDUKATIVA“

Šta da očekujete na prvom pregledu kod logopeda?

Uočili ste izvestan problem u govoru Vašeg deteta. Zakazali ste kod logopeda, ali ne znate šta Vas očekuje pri prvom susretu. Ne brinite…

Prvo što bi trebalo da uradite je da pripremite svoje dete za susret sa njemu nepoznatom sobom, ambijentom i situacijom. Ukoliko Vaše dete razume, možete mu objasniti koga će tamo upoznati, da će se malo igrati, malo će razgovarati i to je to. Nemojte dužiti da ništa ne boli, da nije ništa strašno, jer sve dok ste vi optimistični i smireni, tako će se osećati i Vaše dete.

Pri prvom susretu sa logopedom, važan je inicijalni kontakt koji dete ostvari sa njim. Poželjno je da to bude topla, nasmejana osoba, a sa druge strane dovoljno “stroga” da postavi granice i drži ispitivanje pod kontrolom. Nakon toga, neophodno je dopustiti detetu da se upozna sa prostorom. Neka deca se odmah zainteresuju za igračke, dok je drugoj potrebno određeno vreme da se opuste. Sve u svemu, potrebno je da se situacija i emocije podrede detetu.

Nakon što izložite problem koji ste uočili kod deteta, biće Vam postavljena pitanja u vezi sa trudnoćom i porođajem, te pitanja vezana za rani jezički i motorički razvoj Vašeg deteta(kada je dete počelo da sedi, hoda, kada je progovorilo i sl.) Takođe, informacije koje su vezane za kvalitet i način emocionalnog i socijalnog funkcionisanja deteta u svakodnevnim situacijama su veoma važne. Bitna činjenica jeste, i da li je u Vašoj porodici bilo govorno-jezičke patologije. Ovaj deo ispitivanja, spada u takozvanu ličnu anamnezu i daje nam značajne informacije za dalji tok testiranja.

Postoji niz testova koji se koriste u svrhu procene govorno-jezičkog statusa deteta, a njihova primena zavisi od uzrasta i specifične problematike koja se uočava kod deteta. Logoped će ispitati nivo jezičkog razumevanja Vašeg deteta, obim rečnika, strukturu rečenice koju dete koristi u svakodnevnom govoru, fluentnost, tj nefluentnost govora, izgovor glasova, vizuelnu i auditivnu percepciju i pamćenje,a kod starije dece kvalitet lineacije, rukopisa,kao i veštine čitanja i računanja. Sve informacije koje terapeut dobije od roditelja i rezultate ispitivanja, unose se u logopedski karton.

Kod izvesnog broja dece, potreban je dodatni pregled i intervencija pedijatra, dečijeg psihologa, oligofrenologa, audiologa, stomatologa, jer određena stanja zahtevaju multidisciplinarni pristup i lečenje.

Nakon pregleda, logoped osmišljava tretman, koji će po organizaciji i trajanju biti najpogodniji za Vaše dete. Doslednost i kontinuiranost, strpljenje i saradnja na relaciji logoped-dete-roditelj su ključni faktori u daljem radu i napredovanje kroz tretman.

Adresa:
Mirijevski venac 7, Beograd

Kontakt
Mob: 063 / 438 775

Email:
logoedukativa@gmail.com

www:
facebook.com/logoedukativa