VRTIĆ „ABC JUNIOR“

Od osnivanja, 2002 godine, dosledan svojoj ideji o holističkom pristupu dečjoj ličnosti, živi dečji vrtić ABC JUNIOR.

Verifikovan kao Predškolska ustanova, sa akreditovanim programima, tvorac je tri posebna programa koji čine njegove specifičnosti i svrstavaju ga u ekološki vrtić.

Naša vizija je razvoj celovite dečje ličnosti i ravnomerno poštovanje svih njenih aspekata. U tom cilju, deci je obezbeđen boravak u toploj atmosferi, uz blagost u ophođenju i poštovanje dečjih individualnosti.

Uz obezbeđivanje uslova za kvalitetan fizički razvoj, putem zdravstvene nege, zdrave ishrane, obilje fizičkih aktivnosti i boravka na svežem vazduhu, velika briga i znanje se ulazu u nadogradnju intelektualnog i emotivnog, putem Programa savremenih obrazovnih metoda i Ekološkog programa.

Pored znalačke brige o deci, naš tim daje podršku i roditeljima kroz stručne informatore, konsultacije sa dečjim psihologom i pedagogom, tematske tribine iz raznih oblasti vezanih za pravilan rast porodice i deteta, biblioteku za roditelje, učešće u našim aktivnostima i dr.

Video prezentacija

Adresa:
Pregrevica 59, Beograd
Petra Kočića 12A, Beograd

Kontakt
Tel: 011 / 403 62 76
Mob: 060 / 316 98 99

Email:
vrticabcjunior@gmail.com

www:
http://www.abcjunior.rs