VRTIĆ I JASLICE „ANA“

Akreditovana predškolska ustanova Ana bavi se vaspitanjem i obrazovanjem uzrastne dobi od godinu dana do polaska u školu.

Celokupan rad bazira se na svakodnevnom individualnom pristupu deci i radu u malim grupama. Pored vrtićkih grupa (mlađa, srednja, starija) postoje i jaslene grupe (mlađa i starija), kao i celokupan pripremni predškolski program.

Foto album

Adresa:
Antifašističke borbe 12, Beograd

Kontakt
Tel: 011 / 311 42 41
Mob: 066 / 402 174

Email:

www:
http://www.vrticana.rs