VRTIĆ, JASLICE i KREATIVNA RADIONICA „SREĆICA“

Vrtić i jaslice
Vrtić i jaslice „Srećica“ je licencirana predškolska ustanova koja ispunjava sve zakonom propisane uslove Ministarstva prosvete i sporta države Srbije.

Kreativna radionica
Razvoj kreativnog mišljenja i ponašanja kod dece, omogućava prepoznavanje, negu i pravilan razvoj talenata kod dece.

Vikend briga o deci
Omogućavamo brigu o deci i vikendom, za roditelje koji imaju specificno radno vreme i potrebe.

Edukacija i logoped
Naše stručno osoblje čine obrazovani vaspitači, kao i logoped, što vašem detetu omogućava idealno okruženje za edukaciju i razvoj.

Adresa:
Matice srpske 10, Beograd

Kontakt
Tel: 011 / 34 35 606
Mob: 064 / 14 55 978

Email:
srecica.vrtic@gmail.com

www:
http://srecica.net/